Hỗ Trợ - Thiên Long Anh Hùng
Thiên Long AH - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  #effffff#G o Su Ht Cn
  254
  Võ Đang
  2
  #e33C33C#G#b Ong #215
  187
  Võ Đang
  3
  #eab0000#bTrung X Ben
  170
  Võ Đang
  4
  #-08 #eab0000#bHi Tanker
  137
  Cái Bang
  5
  #eDC0000#K Cht 141 #89
  114
  Võ Đang
  6
  #eecc005#Y#bSiu Nhn Vng
  103
  Cái Bang
  7
  PhaSauEm
  90
  Võ Đang
  8
  #eab0000#b Otola
  76
  Võ Đang
  9
  MinhHa
  69
  Cái Bang
  10
  #b#g0f0ff0Lo Soi Nhi
  62
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private