Hỗ Trợ - Thiên Long Anh Hùng
Thiên Long AH - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  #eab0000#bV Thnh Quan V
  324
  Tiêu Dao
  2
  #eee11cc#bNgu V߽ng ToTho
  313
  Tiêu Dao
  3
  #eaf0000#binh Tr߶ng Huy
  241
  Võ Đang
  4
  #-09#eecc005#Y#b#-08 SuBin
  202
  Võ Đang
  5
  #eab0000#bQS Gia Ct Lng
  158
  Thiên Long
  6
  #eab0000#bTS Triu T Long
  157
  Võ Đang
  7
  #eab0000#bThc V߽ng Lu B
  127
  Thiên Long
  8
  #eee1eee#bChin Thn L B
  121
  Võ Đang
  9
  #b#g0f0ff0#-08N Bp Bnh
  90
  Võ Đang
  10
  #e33C33C#G#bL Mc Su
  88
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private