Hỗ Trợ - Thiên Long Anh Hùng
Thiên Long AH - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  #eab0000#gf00ff0New
  145
  Tiêu Dao
  2
  #b#g0f0ff0Tiu L Phi ao
  101
  Võ Đang
  3
  lmp
  79
  Võ Đang
  4
  #eab0000#bTrnh Xa Tao Ra
  75
  Cái Bang
  5
  Khang
  48
  Võ Đang
  6
  #eab0000#b#45Bng Chn Tm
  47
  Nga My
  7
  #efc00fe B Thng Ln #71
  45
  Võ Đang
  8
  #eab0000#b Otola
  44
  Võ Đang
  9
  #eee1eee#b Hani Oppa #227
  43
  Cái Bang
  10
  TunKhanh
  42
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private